Privacy- en cookieverklaring

 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Lowlander Productions B.V., Enkhuizensestraat 19G, 2587 RP Den Haag, KvK 54837820.

Versie: 1.0 (9 mei 2018)

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

 

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Lowlander Productions B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Lowlander Productions B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Lowlander Productions B.V., haar relaties en haar medewerkers.

 
Omschrijving van de persoonsgegevens

 

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;

 • e-mailadres;

 • (mobiel) telefoonnummer;

 • trouwdatum- en locatie;

 • IP-adres;

 • technische browserinformatie;

 • cookie ID;

 • klik- en surfgedrag.

 
Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

 

Lowlander Productions B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 
Cookies

 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:
 

 • Cookie: svSession
  Functie: Verricht activiteiten en BI
  Bewaartermijn: Permanent

 • Cookie: hs
  Functie: Beveiliging
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}
  Functie: Beveiliging
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}
  Functie: Beveiliging
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • nlbi_{ID}
  Functie: Beveiliging
  Bewaartermijn: Persistent Cookie

 • XSRF-TOKEN
  Functie: Beveiliging
  Bewaartermijn: Persistent Cookie

 • smSession
  Functie: Herkennen van ingelogde leden
  Bewaartermijn: 2 weken
   

In- en uitschakelen van cookies

 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

 

U mag Lowlander Productions B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Lowlander Productions B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@firstlookfotografie.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06 45 08 18 30 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.